Epochen overzicht      Ab zijn treinen

Op deze pagina is een overzicht samengesteld van de termen en emblemen van de historische en huidige Europese spoorwegmaatschappijen. Hoewel de indelingen in perioden NEM-gestandaardiseerd is zijn de jongere leeftijden hierin niet erg duidelijk, zelfs wanneer een model en de kenmerken van verschillende perioden elkaar overlappen. De pictogrammen van de Epoche zijn vaak te vinden bij de modellen. Dit maakt het mogelijk om treinen samen te stellen volgens het echte voorbeeld.

 

Epoche I. 1835 tot ongeveer 1920.

In de beginfase van de spoorwegen zijn de lands- en privébanen met gedeelde omvangrijke spoorwegnetten ontstaan. Epoche 1 is een veelvoud van rijtuigtypen, kleuren en onderschriften.

 

Epoche II. 1920 tot 1945/1949.

In Europa vestigen zich de grote nationale staatsspoorwegen. In 1920 worden in Duitsland de lands- en privébanen samengevoegd tot de Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). De veelzijdigheid van de rijtuigen werden door de eenheidsbouw gestroomlijnd.

 

Epoche III.  1945/1949 tot 1968/1970 of 1975.

De vijftiger- en zestigerjaren zijn door de wederopbouw en de economische groei gemarkeerd. De jonge Duitse Bundesbahn (DB) groeide snel. De stoomlocomotieven moesten voor de veel efficiëntere diesel- en electrolocomotieven wijken. Gelijktijdig hieraan ontwikkeld in de DDR de Deutsche Reichsbahn (DR).

 

Epoche IV.  1968/1970 of 1975 tot ongeveer 1990.

Het begin van deze Epoche markeert zich door Europees uniforme computer-compatible UIC-onderschriften voor alle rijtuigen. Dit proces vind in meerdere jaren plaats zodat bij wagens een nevenschikking van oude en nieuwe onderschriften te zien waren.

 

Epoche V.  ca. 1990 tot 2005/2007.

Nieuwe kleurconcepten signaliseren de ''nieuwe tijd'' van de moderne baan. Gelijkertijd begint men in bijna elke Europees land na te denken over een basis voor de herstructurering die nu in de praktijk uitgevoerd wordt.  Na de vereniging van west en oost worden de DR en de DB stapsgewijs tot de Deutschen Bahn AG samengevoegd. Vanaf 1994 geeft dit een nieuw logo voor de DB AG. In deze Epoche worden er toch nog veel kleur- en logovarianten naast elkaar gebruikt.

 

Epoche VI.  2005/2007 tot heden.

De liberalisering van het spoorverkeer in Europe stelt nieuwe eisen aan de rijtuigen voor internationaal gebruik. Deze moeten voldoen aan de Europese Spoorwegnormen.  Hoewel er geen uniforme gestelde kleurconcepten en herkenningsteksten zijn moet een 12 cijferig nummerschema voor een eenduidige toewijzing zorgen. Dit geldt voor zowel de locomotieven, de rijtuigen en de spoortechnologie.