Zijn het grote steenhopen of is het iets anders?

 

 

 

 

Tekst van het Nationaal Hunebedden informatiecentrum Borger.

Hunebedden zijn grafkamers waarin ca. 5000 jaar geleden het Trechterbekervolk zijn doden bijzette. Dit boerenvolk dankt die naam aan de vorm van het aardewerk dat ze gebruiken.

De enorme keien hebben een gewicht van 2 tot 20 ton. Deze stenen zijn ongeveer 150.000 jaar oud en zijn door gletsjerijs in de ijstijd uit Scandinavie naar het noorden van Nederland vervoerd. De stenen lagen op de hondsrug in Drenthe vaak dicht onder het oppervlak. Hunebedden zijn in Groningen, Drenthe en Overijssel gebouwd. Deze grote stenen zijn waarschijnlijk door tientallen mensen versleept en met behulp van lange touwen, sleden en hefbomen van stammetjes geplaatst, dit werd altijd gedacht. Maar het is al langer bekend dat de grote stenen met tamelijk eenvoudige hulpmiddelen en een klein aantal mensen kunnen worden versjouwd en opgestapeld.

Oorspronkelijk waren de openingen tussen de grote draag- en dekstenen opgevuld met stopstenen en grond. Een heuvel, waarboven alleen de toppen der dekstenen uitstaken, bedekte het geheel. De vloer van de grafkamer bestond uit kleinere keien. De ingang lag aan de zuidzijde en werd afgesloten met een steen of een houten deur.

Wat nu nog te zien is, is slechts het geraamte van het graf. De dekheuvel en de kleinere stenen zijn in de loop der eeuwen verdwenen.

In Drenthe, Groningen en Overijssel hebben zeker 80 hunebedden gestaan. Vroegere generaties hebben om allerlei redenen hunebedden geheel of gedeeltelijk gesloopt. Ons land kent nu nog 53 hunebedden, 1 in Groningen en 52 in Drenthe. Het zijn de oudste monumenten van Nederland. Naast Nederland heeft ook Duitsland en Skandinavië nog hunebedden. In ons land komen de meeste hunebedden voor op de hondsrug. Havelte kent er twee, deze liggen ver uit de buurt van de andere hunbedden in Drenthe.

Elk blauw pionnetje is een hunebed. In de strook van Emmen naar Groningen zijn de meeste hunebedden te vinden. Groningen kent 1 hunebed, deze ligt bij Noordlaren. Bekijken wij de nummering dan gaat deze tot D54. Dat zal inhouden dat er 55 hunebedden zijn, dit tegen de 53 wat eerder beweert is. Hunebed D33 is in 1955 geruimd en hunebed D48 bleek later geen hunebed te zijn.

De foto's van de hunebedden staan onder de plaatsnaam.

G01.    Noordlaren         Weg langs het Hunebed.

D01.    Steenbergen        Hoofdweg 43-51.

D02.    Westervelde        Hoofdweg 21.

D03.    Midlaren             Schutseweg 40.

D04.    Midlaren             Schutseweg 40.

D05.    Zeijen                 Witteveen.

D06.    Tynaarloo           Hunebedstraat 1.

D07.    Anloo                 Schipborgerweg.

D08.    Anloo (Annen)    Schipborgerweg 1.

 

D09.    Annen                 Zuidlaarderweg 40.

 

D10.    Gasteren             Schipborgerweg 2.

D11.    Anloo                 Torenweg.

D12.    Eext                    Hoogakkers 2.

D13.    Eext                    Stationstraat 32.

 

D14.    Eext                    Stationstraat 58.

 

D15.    Loon                   Dorpsweg 5-7.

D16.    Balloo                 Lienstukkenweg.

D17.    Rolde                 Slokkert 1.

D18.    Rolde                 Slokkert 1.

D19.    Drouwen             Steenhopenweg 1.

D20.    Drouwen             Steenhopenweg 1.

D21.    Bronneger           Popdilweg.

D22.    Bronneger           Popdilweg.

D23.    Bronneger           Popdilweg.

D24.    Bronneger           Popdilweg.

D25.    Bronneger           Popdilweg.

D26.    Drouwen             Veldweg.        (Drouwenerveld)

D27.    Borger                Hunebedstraat.

 

D28.    Buinen                Buinerweg  (Bij Borger) (samen met D29).

 

D29.    Buinen                Buinerweg    (Bij Borger) (samen met D28).

 

D30.    Exloo                  Bodenpad.

D31.    Exloo                  Dalakkersweg.

D32.    Odoorn              Borgerderweg 5.

 

D33.    Geruimd in 1955

D34.    Valthe                Hunebedweg.

 

D35.    Valthe Zuidwest Westerweg     (bij Klijndijk).

 

D36.    Valthe zuid         Hunebedweg (samen met D37).

 

D37.    Valthe zuid         Hunebedweg (samen met D36).

 

D38.    Emmen              Valtherbospad (samen met D39 en D40).

 

D39.    Emmen              Valtherbospad (samen met D38 en D40).

 

D40.    Emmen              Valtherbospad (samen met D38 en D39).

 

D41.    Emmen              Sluisvierweg 3.

 

D42.    Emmen              Schietbaanweg.

 

D43.    Emmen              Noordeind 21.

 

D44.    Emmen              Schietbaanweg 8  (Westenesch).

 

D45.    Emmen              Boermarkerweg.

 

D46.    Emmen              Hoitingeslag 47.

 

D47.    Emmen              Haselackers 83.

D48.    Was bij nader inzien geen Hunebed.

D49.    Schoonoord       Slenerweg 118.

D50.    Noord-Sleen      Hunebedweg.

D51.    Noord-Sleen      Hunebedweg.

D52.    Diever                Groningerweg 3.

 

D53.    Havelte              Hunebeddenweg (links) (samen met D54).

 

 

D54.    Havelte              Hunebeddenweg (rechts) (samen met D53).

 

Trechterbekervolk

Hunebedbouwers worden ook wel de mensen van de Trechterbekercultuur genoemd, omdat ze bekers van klei maakten in de vorm van een trechter. Het volk is vooral bekend van de mooie stenen graven, maar maakten ook prachtige vuurstenen bijlen en bijzonder versierd aardewerk. Een trechterbeker lijkt niet op wat wij onder een beker verstaan, al zal er zeker uit gedronken zijn. Het is een pot met een enigzins trechtervormige hals die door een scherpe knik wordt gescheiden van de buik.

Deze mensen nemen in 3.400 v. Chr. de gebruiken over van de hunebedbouwers uit Denemarken en Duitsland, maar de Nederlandse hunebedbouwers vormen een geheel eigen groep.De hunebedbouwers worden ook wel het Trechterbekervolk genoemd naar de bijzondere pot die zij maakten: de Trechterbeker. Deze groep woont in Noord-Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Polen, Tjechie, Oekraine… Ten zuiden woont een groep met andere ideeen en dus voorwerpen: de Vlaardingencultuur. Deze groep woont op de zandgronden, het zijn boeren, op de plaatsen waar ze stenen kunnen vinden bouwen ze graven: hunebedden. Ten zuiden liggen er rivieren en lossgronden, hier wonen andere volken: de Vlaardingencultuur en de Steincultuur.

Tekst uit www.hunebedcentrum.eu.